Vem

1990 BR

1993 SHF

2011 VG

2016 >>

Föreningsförsäkringar


Föreningsförsäkringar erbjuder skräddarsydda försäkringslösningar anpassade till riksorganisationers specifika behov. Med våra grupplösningar garanteras ett förmånligare försäkringsskydd för föreningsmedlemmarna.

Föreningsförsäkringar har hand om såväl upphandling och uppstart av nya grupplösningar som den löpande driften, marknadsföringen och administrationen av försäkringen.


Med kompetens och upparbetad erfarenhet bistår vi med administrativ avlastning såväl som kunskap och know how i försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete

Grupplösningar med föreningsmedlemmarna i fokus.

Kompetens

30 års samlad erfarenhet

IFU Försäkringsdiplom: Företagsförsäkring

IFU Mäklarrollen

Svenska försäkringshögskolan: Försäkringsförmedlarrollen

Marknadsföring och kommunikation