Hem

Försäkringslösningar anpassade till organisationers specifika behov


BYGDEGÅRDSFÖRSÄKRINGEN

1400 försäkringstagare


BYGDEGÅRDARNAS

RIKSFÖRBUND

HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN

2100 försäkringstagare


SVERIGES

HEMBYGDSFÖRBUND

VÅRA GÅRDAR-FÖRSÄKRINGEN

500 försäkringstagare


VÅRA

GÅRDAR

Vad?

Föreningsförsäkringar har hand om såväl upphandling och uppstart av nya grupplösningar som föreningsservice, marknadsföring och försäkringens löpande drift.

Er egen grupplösning?

Vad har er organisation att vinna på en egen grupplösning? Starkar försäkringsskydd? Lägre premie? Kunskap och know how kring skadeförebyggande arbete?

Grupplösningar med föreningsmedlemmarna i fokus.