Vad

Vad vi gör

Föreningsförsäkringar har hand om såväl upphandling och uppstart av nya grupplösningar som den löpande driften, marknadsföringen och administrationen av försäkringen. Vi bistår bl a med:

▷ Framtagning av offertunderlag, upphandling av försäkringslösningar och utvärdering av offerter.


▷ Administration och koordinering kund / organisation / försäkringsgivare. Upprätthållande av försäkringsregister, nyteckning och uppdatering.


▷ Hantering av och uppföljning kring besiktningar,

skadeanmälningar och skadereglering.


▷ Planering och genomförande av kurser, informationsmöten och konferenser.


▷ Försäkringskansli med råd, stöd och kundservice till enskilda föreningar och regionkontor.


▷ Införsäljning och produktion av informationsmaterial kring försäkringar och skadeförebyggande arbete.


▷ Premiedebitering, avprickning och bokföring.


▷ Sammanställning av skadestatistik och skadeanalys. Återrapportering till intresseorganisation.

Tre grupplösningar

Idag förmedlar vi tre grupplösningar:

BYGDEGÅRDSFÖRSÄKRINGEN

1400 försäkringstagare


BYGDEGÅRDARNAS

RIKSFÖRBUND

HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN

2100 försäkringstagare


SVERIGES

HEMBYGDSFÖRBUND

VÅRA GÅRDAR-FÖRSÄKRINGEN

500 försäkringstagare


VÅRA

GÅRDAR

Försäkringsskydd

Försäkringsskydd vi förmedlar idag:

Egendomsförsäkring fastighet

Egendomsförsäkring lösegendom

Ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Tilläggsförsäkringar


Grupplösningar med föreningsmedlemmarna i fokus.

Östra Långgatan 30 A • 432 41 Varberg

0340-67 13 99 • info@foreningsforsakringar.se