Hem

Försäkringslösningar anpassade till organisationers specifika behov

 

BYGDEGÅRDSFÖRSÄKRINGEN

1400 försäkringstagare

 

BYGDEGÅRDARNAS

RIKSFÖRBUND

HEMBYGDSFÖRSÄKRINGEN

2100 försäkringstagare

 

SVERIGES

HEMBYGDSFÖRBUND

VÅRA GÅRDAR-FÖRSÄKRINGEN

500 försäkringstagare

 

VÅRA

GÅRDAR

Vad?

Föreningsförsäkringar har hand om såväl upphandling och uppstart av nya grupplösningar som föreningsservice, marknadsföring och försäkringens löpande drift.

Er egen grupplösning?

Vad har er organisation att vinna på en egen grupplösning? Starkar försäkringsskydd? Lägre premie? Kunskap och know how kring skadeförebyggande arbete?

Grupplösningar med föreningsmedlemmarna i fokus.

Östra Långgatan 30 A • 432 41 Varberg

0340-67 13 99 • info@foreningsforsakringar.se